Grimstad - Lillesand

Flott tur med en del bratte kneiker på veien fra gammeltid

Hvis du tåler noen ganske bratte motbakker, er det en god ide å parkere bilen ved Fjære kirke og sykle gamle Sørlandske hovedvei til Kaldvell like øst for Lillesand. Herfra kan du sykle den ikke så veldig gamle E18 tilbake til Grimstad.

Egil og Maja Grønskei fra Tvedestrand arrangerte tur på ettersommeren, og seksten elsyklister fikk en flott opplevelse.

Ved Fjære kirke er det stor og god parkeringsplass. Det er alltid lurt å se seg om etter kirker når man trenger å parkere mens man sykler. Utenom gudstjenestetida, er det som regel alltid plass.

Egil Grønskei (i midten) stilte med kraftig sykkelpumpe, slik at alle skulle ha tilstrekkelig luft i dekka.

Nå er alt klart til start!

Skiltene som forteller at vi er på Sørlandske hovedvei er atskilling yngre enn selve veien, men kunne trenge en liten oppfrisking.

På Roresanden er det fin strand, men akkurat da vi svingte inn på plassen, begynte det å regne.

Den gamle brua over Reddalskanalen er idyllisk, men bakkene videre mot Tyssekil er skikkelig bratte. Med krankmotor og nedgiring gikk det likevel tålig bra.

Nysgjerrige øyne fulgte oss da vi hadde en liten rast, og etterpå sykla videre fra Tyssekil.

Noen foretrakk å trekke inn i gapahuken på Kaldvell for å spise nista.

Andre synes det var helt greit å spise nista utendørs. Til venstre på bildet sitter turarrangørene Egil og Maja Grønskei.

Omtrent denne utsikten hadde Knut Hamsun fra stuevinduene på Nørholm.

Etter å ha sykla på den gamle traseen til Grimstadbanen, som gikk fra Rise stasjon på Arendalsbanen  ned til Grimstad sentrum og ble nedlagt i 1962, var første stopp på Roresanden. Verken Maja Grønskei eller noen andre valgte å ta et bad denne gangen.

Ved Tangen krysser den gamle Sørlandske hovedvei Inntjoreveien. De fleste valgte å holde seg på gamleveien, selv om det er mye opp og ned.

Ved Tyssekil er et veikryss. Huset har kanskje vært en gammel skole; en tydelig plakat forteller at det i dag er privateid.

Lillemyr heter stedet der vi krysset E18 med fire kjørefelt. Store deler av turen til Kaldvell foregikk i skau og fin natur.

Hovedrasten hadde vi ved det tidligere sykehjemmet på Kaldvell der elva fra Austre Grimevann samles i en demning, før den renner videre ut i Kaldvellfjorden.

Knut Hamsun (1859 - 1952) ble i 1920 tildelt Nobelprisen for boka "Markens grøde". For prispengene kjøpte Hamsun (som opprinnelig het Knut Pedersen) gården Nørholm og utviklet den til et mønsterbruk. For en del år siden kunne man bli vist rundt på eiendommen og blant annet komme inn i Hamsuns dikterstue, men i dag er det et privathjem.