Fjorden rundt

Fjorden rundt på Vegårshei høsten 2019

Rundt bordet: Inger Turid Salvesvold, initiativtaker til turen, Anne Lise Kristiansen, Sigrun Ahlgren, Inge Ramleth og nærmest til høyre, Bjørn Otto Martinsen.

Rundt bordet: Britt Jorunn Rugnes, Christine van Houten, John Noraberg, Roald Stiansen, Bjørn Otto Martinsen, Inge Ramleth og Oddvar Rugnes.

På Vegårshei kommer du i nær-kontakt med naturen.

Det er kjempefint å dra på elsykkel-tur om høsten.

På Espelandsmyr var det jernbanestasjon før i tida. Stasjonsbygningen ble revet omkring 1980.

Oddvar Rugnes er pensjonert jernbanemann og fortalte om liv og virksomhet på og omkring Espelandsmyr stasjon. Fra v. Christine van Houten, Sigrun Ahlberg, Inger Turid Salvesvold, Bjørn Otto Martinsen, Anne Lise Kristiansen, Oddvar Rugnes, Britt Jorunn Rugnes og Roald Stiansen.

Høvdingen: Denne steinen ligger mellom bilveien og jernbanelinja ved Breiungen. Sett fra en spesiell vinkel blir steinen en bastant høvding.

Britt Jorunn og Oddvar Rugnes på vei tilbake til Langøya etter å ha syklet over Vegår mot Raudsandmoen.

På Langøya har Vegårshei kommune laget et veldig fint friområde.

Roald Stiansen, Bjørn Otto Martinsen og Egil Grønskei grillet pølser til alle.

Roald Stiansen fra Flosta er blitt en ihuga elsyklist som trives på tur.

Elsykkeltur.no er ei privat hjemmeside laget for å inspirere til elsykling. Sida er åpen for annonser, men har ingen bindinger til kommersielle aktører. Redaktøransvar: Guttorm Eskild Nilsen.

Alle turene som presenteres går på vei åpen for ferdsel. Der bildene er tatt på privat grunn, er det lagt vekt på at bildene i seg selv eller fotograferingen ikke krenker privat-livets fred.

Tekst og bilder må ikke gjengis uten tillatelse.

Ansvarlig for sida: Guttorm Eskild Nilsen.

Adresse: Bergendalshøgda 30, 4912 Gjeving. Telefon: 911 34 762. E-post: guttorm@guttormnilsen.com Hjemmeside: www.guttormeskildnilsen.no