Borøya 2016

Kalvenbrua ble bygget på dugnad i 1910. Den ble renovert for noen år siden. Den gynger ganske mye når man går på den, men vår guide Grethe Walsh forsikret at den er helt trygg. (Foto: Guttorm Eskild Nilsen)

Gild tur på Borøya

Med Grethe Walsh som lokalkjent guide, la 23 elsyklister og vanlige syklister ut fra Borøy grendehus, med Blodkil som første stopp.

Ferden gikk videre på Kalvenveien til Kalvenbrua. Hengebrua ble bygget på dugnad i 1910, og ble renovert for noen år siden.


Brøgga til Rolf

Via Dynge syklet vi Siaveien til Rolf Siljedals brygge, hvor det var en romslig og hyggelig matpause.

Siljedal fortalte om liv og virksomhet gjennom tidene. Han kunne blant annet opplyse at like før vi ankom brygga hans, hadde vi syklet forbi et hus hvor det i tidligere tider var både skomakerverksted, sko- og hattebutikk.


Er Borøya Trangvik?

Borøya fikk sin første skole allerede i 1798, og var kjent for høyt nivå på undervisningen. Øya hadde flere butikker, telegraf, telefonsentral, tollstasjon og daglige anløp av dampbåter som trafikkerte kysten.

Dampbåtene spilte en sentral rolle da man for noen år siden forsøkte å finne ut hvor Trangvik befant seg. Stedet i Jacob Hilditch føljetong fra 1899 til 1929, gjengitt i bøkene "Trangviksposten".

Hilditch ferierte på Borøya, og en analyse av dampskipsanløpene nevnt i Trangviksposten, skal peke entydig i retning av at Borøya er Trangvik!


Unge familier og vekst!

I dag har Borøya flere beboere enn på mange år. Flere av ungene som i sin tid gikk i barnehagen på gamleskolen, er flyttet tilbake med familiene sine.

På sparket delte Georg Solfjeld morsomme minner fra guttedagene, Åse Bergendal fortalte om gamle borøyfolk hun hadde møtt, mens Torleif Haugland orienterte om den gangen Rickard Wagner måtte søke nødhavn i Sandvika, på flukt fra illsinte kreditorer i Riga. Flere person- og stedsnavn i operaen Den Flyvende Hollender skriver seg fra Borøya og distriktet omkring.

Syklister fra Tromøya til Risør var med på elsykkelturen.

Når man skal finne sørlandsidyllene, må man sykle etter hverandre på veier som enkelte steder er temmelig smale.

Halvard Akeland på ny elsykkel ankommer plenen til Rolf Siljedal, tett fulgt av Georg Solfjeld på vanlig tråsykkel.

Tom og Ingrid Scheen har funnet fram termosen med kaffe og matpakka på bryggekanten.

Sandvika og Skagerrak sett fra Ringen. Navnet kommer av bukt eller vik, og ikke det du har på fingeren. På neset midt på bildet, ligger Dirnes Batteri hvor man i 1812 skjøt på engelskmennene som var ute etter den dansk-norske marinens stolthet, "Najaden".

Georg Solfjeld fortalte fornøyelig om hvordan man (etter sigende ...) kriget før i tida. "Nå må du dukke Ola, for der kommer kula!" skal en av mannskapene på Dirnes Batteri ha sagt under skudd-vekslingen med engelskmannen i 1812. Paul Østebø (t.h.) følger interessert med.

Grethe Walsh (i blå jakke midt på bilødet) la inn en stopp i Dynge. Det er ulike teorier om hva navnet kommer av. Det idylliske stedet minner minst av alt om ei dynge. Stedet hvor syklistene har stanset, heter fra gammelt av Pimpernille-svingen fordi det her er eller var duftende pimpernilleroser.

Rolf Siljedal kan kunsten å stelle en sørlandsk, frodig hage med både blomster og grønnsaker.

Beate Stabell-Hansen og ektemannen Severin måtte legge kraft i tråkkene for å komme opp den første, bratte kneika på Kalvenveien.

Rolf Siljedal slår av en prat med Ole Andreas og Bjørg Hopstock fra Tromøya. Bjørgs grandonkler var Erik, Peder og Thorvald Grændsen. De to sistnevnte drev i mange år det vidgjetne Brødrene Grændsens Båtbyggeri på Dyngeholmen.

Guide Grethe Walsh nyttet anledningen til å reklamere for de lokalhistoriske bøkene Auslaug Eirheim har skrevet om liv og virksomhet på Borøya.

Klare til å forlate fylkesveien og sykle til Kalven. Fra venstre Paul Østebø, Asbjørn Støylen, John Noraberg, Ansgar Larsen (nesten skjult bak John) og Olaf Jørg Hafredal. Det var for øvrig Asbjørn Støylen som for en del år siden laget Kalvenveien!

Torleif Haugland fortalte om da Rickard Wagner i 1839 var med på en skonnert som måtte søke nødhavn i Sandvika. Her fikk han inspirasjon til operaen "Den Flyvende Hollender".

John Noraberg og Ole Andreas Hopstock beundrer benken som Inger og Per Meidel har satt opp på Ringen.

Når du har arrangert tur, er det viktig å sende tekst og bilder til avisa. Denne gangen resulterte det i en helsides reportasje i Tvedestrandsposten!

Ellen Marie Ommundsen og Åse Bergendal triller ned mot Kalvenbrua. En del steder var det lurt å stige av sykkelen.

Syklister og elsyklister på rekke og rad i retning Dynge og Sia.

Beate Stabell-Hansen bor på Borøya, og hadde mye interessant å fortelle Øystein Stea fra Laget. I bakgrunnen Bjørg Hopstock og John Noraberg.

Vil du ha informasjon om neste elsykkeltur? Skriv deg på postlista!

Video fra turen på forsida.

Elsykkeltur.no er ei privat hjemmeside laget for å inspirere til elsykling. Sida er åpen for annonser, men har ingen bindinger til kommersielle aktører. Redaktøransvar: Guttorm Eskild Nilsen.

Alle turene som presenteres går på vei åpen for ferdsel. Der bildene er tatt på privat grunn, er det lagt vekt på at bildene i seg selv eller fotograferingen ikke krenker privat-livets fred.

Tekst og bilder må ikke gjengis uten tillatelse.

Ansvarlig for sida: Guttorm Eskild Nilsen.

Adresse: Bergendalshøgda 30, 4912 Gjeving. Telefon: 911 34 762. E-post: guttorm@guttormnilsen.com Hjemmeside: www.guttormeskildnilsen.no