Høstmøte 2015

Kroppen synes el-sykling er topp!

- Stell pent med sykkelen, det er godt for helsa å sykle!


Kort oppsummert er dette budskapet på høstmøtet for el-syklister og andre interesserte på Golfen Café onsdag 14. oktober.

Gruppen andre interesserte glimret med sitt fravær, men et tjuetalls ihuga el-syklister hadde to hyggelige og lærerike timer.


Vintersykling

- Batteriet er sykkelens hjerte, det må behandles riktig om vinteren, enten du sykler eller ikke, sa Gunnar Haugo som driver Tvedestrand Sykkelverksted.

Han kom med gode råd om hvordan man tar høstsjekken, enten sykkelen får stå i ro til våren, eller man vil bruke den hele vinteren.

- Selv har jeg hatt noen av de fineste sykkelturene mine på snøføre, sa Haugo.


Helsegevinst

Lege Bodil Aasvang Olsen holdt foredrag med utgangspunkt i spørsmålet: «Er el-sykling bra for helsa?» Hun svarte utvetydig ja.

- Det er helt åpenbart at el-sykling gir en betydelig helsegevinst, sa Aasvang Olsen.

Hun fortalte hvordan sykling, også med el-hjelp, er bra for blant annet hjerte, muskler og ledd. Dessuten er sykling god balansetrening, noe som er viktig for de «modne ungdommene» som utgjør en stor del av gruppen el-syklister.

- Og el-sykling gir bedre psykisk helse. Dere treffer og hilser på andre mennesker når dere er ute og sykler. Og det er helsebringende å være en del av el-sykkelfellesskapet, sa Aasvang Olsen.


Tur neste vår

Deltakerne på møtet utvekslet erfaringer fra årets sykkelsesong, og både Gunnar Haugo og Knut Ivar Christensen fra Reidar Christensen AS besvarte en lang rekke tekniske spørsmål.

- Et veldig hyggelig møte, sa arrangør Guttorm Eskild Nilsen.

Han har allerede begynt å tenke på el-sykkelturen våren 2016. Den vil trolig foregå på Flosterøya og Tverdalsøya.


Gunnar Haugo som driver Tvedestrand Sykkelverksted hadde med en av el-syklene sine og vise og forklarte hva man skal passe på når man gjør den vinterklar. Noen setter den bort til våren, andre sykler hele vinteren. (Foto: Guttorm Eskild Nilsen.)

Ikke bruk høyttrykksspyler når du gjør sykkelen rein, da trenger vann inn i lagre og elektriske koplinger, sa Gunnar Haugo blant annet.

Høstmøtet for el-syklister og andre interesserte fant sted i Golfen Cafe. Arendal og Omegn Golfklubb er særdeles velvillig år det gjelder å støtte el-sykling.

Elsykkeltur.no er ei privat hjemmeside laget for å inspirere til elsykling. Sida er åpen for annonser, men har ingen bindinger til kommersielle aktører. Redaktøransvar: Guttorm Eskild Nilsen.

Alle turene som presenteres går på vei åpen for ferdsel. Der bildene er tatt på privat grunn, er det lagt vekt på at bildene i seg selv eller fotograferingen ikke krenker privat-livets fred.

Tekst og bilder må ikke gjengis uten tillatelse.

Ansvarlig for sida: Guttorm Eskild Nilsen.

Adresse: Bergendalshøgda 30, 4912 Gjeving. Telefon: 911 34 762. E-post: guttorm@guttormnilsen.com Hjemmeside: www.guttormeskildnilsen.no